Не можете да намерите това, което търсите?
Ако не виждате позиция, която търсите, моля, изпратете своето CV по-долу
и ние ще се свържем, за да обсъдим бъдещи подходящи възможности.Избери файл:

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАР-ММ ЕООД и Общите условия за ползване

С изпращането на настоящето CV , разрешавам на ЖАР-ММ ЕООД да обработва и запазва моите лични данни с цел предоставяне на възможности за работа и кариераЗа да обявите свободната длъжност, моля, попълнете следната форма.
ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА
Име на компанията*:
Адрес:
Телефон:
E-mail*:
Лице за контакт:
ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
Длъжност*:
Описание на длъжността:
Заплата:
Раб. време:
Допълнителни коментари:

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАРММ ЕООД и Общите условия за ползване

С попълването и изпращането на тази форма , вие се съгласявате ЖАР-ММ ЕООД да съхранява и използва личните Ви данни за обратна връзка с вас

Въведете сбора: 2+22 =
Щракнете тук, ако искате да попълните автобиография през форма на сайта ни.

Не можете да намерите това, което търсите? Ако не виждате позиция, която търсите, и нямате готово CV моля попълнете формата по-долу и ние ще се свържем, за да обсъдим бъдещи подходящи възможности.

Автобиография
Име и фамилия*:
Роден/а:
/вписва се дата и година/
Адрес:
/вписва се постоянен адрес и адрес на пребиваване/
Телефон/GSM:
E-mail адрес*:
Длъжност за която проявявяте интерес*:
Образование:
/вписва се степен ,учебно заведение име и специалност/
Трудов стаж:
/описва се в хронологичен ред от последната
към първата месторабота,заемана длъжност и продължителност/
Допълнителни квалификации:
/вписват се-свидетелство за МПС,компютърна грамотност и сертификати за знания/

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАР-ММ ЕООД и Общите условия за ползване

С изпращането на настоящето CV , разрешавам на ЖАР-ММ ЕООД да обработва и запазва моите лични данни с цел предоставяне на възможности за работа и кариера

Въведете сбора: 2+23 =

СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ-с опит и отговорни функции

Поради повишен обем на работа в отдел Човешки ресурси на наш клиент , фирма с основна дейност търговия с бързоборотни стоки търсим СПЕЦИАЛИСТ ТРЗ-с опит и отговорни функции със следните изисквания:

*Висше /средно образование с подходяща специалност
*Практически опит като специалист ТРЗ -ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
*Много добро познаване на нормативната база в сфера Човешки ресурси
*Отлични комуникативни умения за работа в екип от специалисти и работници
*Способност за приоритизиране и възлагане на задачи към служители
*Компютърна грамотност- Word, Excel , ПП за ТРЗ и личен състав
*Предишен опит с Програмен продукт Терез ще счита за предимство
*Аналитичност, коректност, отговорно отношение към работата
*Дългосрочен интерес за развитие в сфера ТРЗ и Управление на човешките ресурси.

-Подготовка на документи за назначаване, ,преназначаване и освобождаване на персонал
-Поддържане на трудовите досиета и изговяне на длъжностни характеристики
-Изготвяне на графици за работа при сменен режим на работа на персонала
-Сумарно месечно отчитане на отработеното време на работниците и служителите
-Изготвяне на ведомости за работни заплати, съгласно отчетеното време
-Подаване в срок необходимата информация към НАП ,НОИ, НСИ и др
-Комуникация с Агенция по заетостта, Инспекция по труда и др. при необходимост
-Изготвяне на документи, касаещи безопасните условия на труд за всеки обект на фирмата
-Активна комуникация със службата по трудова медицина и контрол на работата й
-Актуализиране на всички видове задължителни по закон документи, касаещи персонала (правилници, заповеди, процедури).

Работодателят предлага
*РВ-понеделник-петък, 8.00-17.00 +дежурство една събота в месеца
*РЗ-1600-2000 лв нето в зависимост от опита на ТРЗ с отговорни функции
*Трудов договор ,социални осигуровки съгласно Кодекса на труда
*Постоянна работа във фирма с изградени търговски структури
*Професионална реализация с възможности за развитие в сфера ЧР
* Отлични условия на труд в голям екип от специалисти и служители

Необходими документи за кандидатстване-актуална автобиография с подробно описан опит

Удостоверение за посредническа дейност по наемане на работа в Република България №2738/15.02.19