Не можете да намерите това, което търсите?
Ако не виждате позиция, която търсите, моля, изпратете своето CV по-долу
и ние ще се свържем, за да обсъдим бъдещи подходящи възможности.Избери файл:

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАР-ММ ЕООД и Общите условия за ползване

С изпращането на настоящето CV , разрешавам на ЖАР-ММ ЕООД да обработва и запазва моите лични данни с цел предоставяне на възможности за работа и кариераЗа да обявите свободната длъжност, моля, попълнете следната форма.
ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА
Име на компанията*:
Адрес:
Телефон:
E-mail*:
Лице за контакт:
ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА
Длъжност*:
Описание на длъжността:
Заплата:
Раб. време:
Допълнителни коментари:

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАРММ ЕООД и Общите условия за ползване

С попълването и изпращането на тази форма , вие се съгласявате ЖАР-ММ ЕООД да съхранява и използва личните Ви данни за обратна връзка с вас

Въведете сбора: 2+22 =
Щракнете тук, ако искате да попълните автобиография през форма на сайта ни.

Не можете да намерите това, което търсите? Ако не виждате позиция, която търсите, и нямате готово CV моля попълнете формата по-долу и ние ще се свържем, за да обсъдим бъдещи подходящи възможности.

Автобиография
Име и фамилия*:
Роден/а:
/вписва се дата и година/
Адрес:
/вписва се постоянен адрес и адрес на пребиваване/
Телефон/GSM:
E-mail адрес*:
Длъжност за която проявявяте интерес*:
Образование:
/вписва се степен ,учебно заведение име и специалност/
Трудов стаж:
/описва се в хронологичен ред от последната
към първата месторабота,заемана длъжност и продължителност/
Допълнителни квалификации:
/вписват се-свидетелство за МПС,компютърна грамотност и сертификати за знания/

Потвърждавам, че съм прочел/а и съм съгласен с Политика за защита на личните данни на ЖАР-ММ ЕООД и Общите условия за ползване

С изпращането на настоящето CV , разрешавам на ЖАР-ММ ЕООД да обработва и запазва моите лични данни с цел предоставяне на възможности за работа и кариера

Въведете сбора: 2+23 =

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтаwww.rabotajar.comийто собственик е ЖАР-ММ ЕООД с ЕИК 200669840 и адрес на управление гр.Бургас ул.Пейо Яворов №22. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЖАР-ММ ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

ЖАР-ММ ЕООД с търговско наименование Агенция ЖАР е фирма с основна дейност извършване на посреднически услуги по наемане на работа в Република България с настоящ лиценз №2738/15.02.19  и в чужбина с настоящ лиценз 2739/15.02.19

За да ползватеwww.rabotajar.com, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. ЖАР-ММ ЕООД не носи отговорност в случай на ползване на сайта от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност

Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на www.rabotajar.com ще се счита за израз на съгласие с посочените условияв сайта и си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие.

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

Във връзка основната си дейност за подбор на персонал, ЖАР-ММ ЕООД обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни, с която трябва да се запознаете преди да използвате услугите на www.rabotajar.com.Политиката е неразделна част от тези Общите Условияза ползване на сайта.

 

Условия за ползване от търсещите работа лица

-На сайта се публикуват обяви за свободни работни места заявени от Работодатели в агенция ЖАР. Вие сами избирате на кои обяви да изпратите Ваши кандидатури.

- За да кандидатствате по публикувана обява в www.rabotajar.com,несе изисква регистрация.Необходимо е само изпращане на CV/автобиография/и снимка.

-Чрез изпращането на CV/автобиография/по конкретна оферта,Вие безусловно се съгласявате същата да се използва в процеса на подбор

-Вие лично отговаряте за верността на данните и обстоятелствата вписани във Вашето CV/автобиография

-Изпратените CV / автобиографии/се използват само за конкретния подбор и се изтриват след изтичане срока на обявата

-В сектор „Новини” на в www.rabotajar.com, сепубликува информация съдържаща имената на всички явили се на интервю.

-Имате право да използвате приложените информационни материали,образци и съвети само за лично ползване.Забранява се употребата на същите с търговски цели.

-Съгласявате се да не възпроизвеждате, дублирате, копирате или търгувате с материали от нашия сайт в нарушение с изискванията за ползване на сайта

 

Условия за ползване на сайта от работодатели

- За да направите запитване в www.rabotajar.com,относно процедура и възможности за подбор на персонал по повод свободно работно място,не се изисква регистрация. Необходимо е само попълване на форма-заявка.

-Вие отговаряте за верността на нанесените данни във формата-заявка, като ЖАР-ММ ЕООД си запазва правото да изиска уточняващи изисквания към кандидатите или не посочени условия на труд.

-Вие гарантирате че заявката,е попълнена с информация за изисквания към кандидата и условия към работното място,които не противоречат на КТ.

-Не се приемат заявки с изисквания противоречащи на чл.2 от Закона за насърчаване на заетостта.

-Вие се съгласявате ,че ще използвате www.rabotajar.com,съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство.

 

Политика за защита на личните данни
ЖАР-ММ ЕООД е администратор на лични данни и съгласно Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни:

-предоставяна от търсещите работа лица онлайн, посредством изпратени автобиографии

-попълнени от работодатели форми за свободно работно място.

Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред

 

Органичаване на отговорността

ЖАР-ММ ЕОД не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

ЖАР ММ ЕООД не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Промени

ЖАР-ММ ЕООД си запазва правото да добавя, променя или премахва съществуваща информация/обяви/, без да е необходимо предварително предупреждение.


ЖАР-ММ ЕООДси запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

Поради това че www.rabotajar.com може да се използва само съгласно актуалните Общи условия, в случай че не сте съгласни с тях, не трябва да ползвате сайта.